Visioon


ITSM Consulting eesmärk on klientidele pakkuda parimat saadaolevat personaalset IT alast nõustamisteenust koos füüsilise süsteemide seadistamise- ja haldamisteenusega.

Tänapäeval on teenusepakkujaid palju ja IT alaseid teadmisi mitte omaval inimesel on raske leida kõike vajalikku sobiliku hinna eest sealjuures kvaliteedis mitte kannatajaks jäädes.

ITSM Consulting teenused koondavad kõik parimad teenuspakkujad üheks suureks ja läbipaistvaks teenuseks.

2020 aastaks on firma eesmärk 100% võimekusel tööle saada firma peakontor Soomes, Helsinkis koos täieliku IT haldusosakonnaga.

2025 aastaks peaks aga valmima täielikult Hispaania, Marbella IT haldusteenuste osakond.

Firma ja ettevõttega seotud isikud on võtnud endale isiklikuks eesmärgiks jätta maha enda tegevusega kindel jälg Euroopa infotehnoloogia arengus lähi aastakümnendil.